Úvod Mladý záchranář Finanční sbírka Projekty Publikace Média Sponzoři Ke stažení Kniha návštěv Odkazy Zaměstnání Kontakty
Děkujeme
www.pardubickykraj.cz
www.chrudim-city.cz
www.omegaplus.cz
www.google.com/apss
GIVT
Spolupracujeme
www.altus.chrudimka.cz
Doporučujeme
http://www.navstevnik.cz
http://www.chrudimka.cz

Google+
Administrace
Web Mail
Historie

Na okrese Chrudim pracoval Červený kříž od září 1914 a to Odštěpný spolek Chrudimský Ženského pomocného spolku Červeného kříže v království Českém Od 11.září 1914 a Odštěpný spolek Chrudimský Zemského pomocného spolku Červeného kříže od 12.září téhož roku. U kolébky stáli významní činitelé, kteří byli též zvoleni do předsednictva:správce hejtmanství August Rebensteiger z Blankenfeldu jako předseda, starosta města Chrudim Dr. František Wágner jako místopředseda, p. Josef Hulán, finanční okresní ředitel jako pokladník. Arciděkan Karel Mikulecký, evangelický farář a senior Josef Nešpor, Dr. Jakub Sachsl, advokát a starosta zemské židovské representace, p. Vincenc Šťastný, okresní starosta a ředitel knížecího velkostatku v Heřmanově Městci, Dr. Josef Malý, president krajského soudu, p. Karel Svoboda, ředitel průmyslové školy, p. Josef Steinhauser, ředitel gymnázia, p. vládní rada Jan Václavíček, ředitel obchodní akademie, p. Jan Trojan, ředitel střední hospodářské školy jako členové výboru a poslední dva též jako censoři. V čele dámského spolku ČK stály paní Kristina Wágnerová a paní Berta Popperová, které se zasadily o zřízení nemocnice pro raněné.

Tak jako na celém území Království Českého, stejně i na Chrudimsku, konaly spolky Červeného kříže nejdříve sbírky a věnovaly se charitativní činnosti. Státní úředníci věnovali i pevná procenta ze svých platů, v kostelech, synagogách a na školách se konaly peněžní sbírky. Členové ČK se zapojili do pátrací služby, pomáhali uprchlíkům a raněným vojákům a pečovali o pozůstalé. Pořádaly se přednášky a školení samaritské služby ve spolupráci se složkami Českého hasičstva. Byly pořádány pomocné akce, jejichž výtěžky se věnovaly na dobročinné účely. Namátkou uvádím vánoční stromy republiky, šibřinky, Vyvařování pro bezdomovce a nezaměstnané, pomoc obětem války a přírodních katastrof.

Za druhé světové války byla činnost ČSČK nejdříve omezena a pak zakázána. České obyvatelstvo si však pomáhalo tajně. Např. při schovávání židů, pomoc partyzánům apod.

Po květnové revoluci v r. l945 se činnost ČSČK opět rozjela na plné obrátky. Pomáhalo se rodinám obětí války, umožňovala se rekonvalescence lidem z nacistických koncentračních táborů, hledali se nezvěstní. Byly pořádány tábory pro zdravotně oslabené děti a mládež za spolupráce ČSČK se Sokolem, Skautem a Orlem. Spolková činnost se provozovala obdobně jako za první republiky až do února 1948, kdy se ČSČK stal společenskou organizací v rámci Národní fronty.

Po revoluci v r.1989 je ČSČK Občanským sdružením a v r. 1993 po rozdělení Československa vzniká nová organizace Český červený kříž.

© 1999-2019 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim