Úvod Mladý záchranář Finanční sbírka Projekty Publikace Média Sponzoři Ke stažení Kniha návštěv Odkazy Zaměstnání Kontakty
Děkujeme
www.pardubickykraj.cz
www.chrudim-city.cz
www.omegaplus.cz
www.google.com/apss
GIVT
Spolupracujeme
www.altus.chrudimka.cz
Doporučujeme
http://www.navstevnik.cz
http://www.chrudimka.cz

Google+
Administrace
Web Mail
Publikace

Český červený kříž v posledních několika letech vydal velké množství publikací věnujících se zejména poskytování první pomoci. Všechny tyto knihy si můžete zakoupit nebo objednat v kanceláři úřadu našeho oblastního spolku.


Publikace určené pro širokou veřejnost:
Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci
MUDr. Juljo Hasík, 2008

2. vydání příručky pro potřeby školení předlékařské první pomoci vzniklé v odborné gesci katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. Zohledňuje především změny resuscitačních postupů dle nově přijatých guidelines na konferenci ILCOR a následně schválených Evropskou radou pro resuscitaci. Druhé vydání je mírně rozšířeno a má novou grafickou úpravu. Ukázka zde.

Cena: Kč
První pomoc u dětí
MUDr. Pavel Srnský, 2007

Již 3. aktualizované vydání je určeno rodičům a všem dospělým, kteří se o děti starají. Kniha přináší základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, případně jak těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý a dostatečný návod, jak tyto situace řešit a jak postupovat v rámci první pomoci.

Cena: 40 Kč
Život zachraňující úkony
MUDr. Jan Studnička, 2006

Jde o stručnou příručku zaměřenou na první pomoc při život ohrožujících stavech - masivní krvácení, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, šok a pneumotorax. Je zpracována dle Standardů první pomoci a doporučení ERC 2005.

Cena: Kč
Děti v dopravě - První pomoc
Kolektiv autorů, 2004, 31 stran

Tato publikace je reakcí ČČK na Národní strategii bezpečnosti v dopravě, kterou zpracovalo Ministerstvo dopravy České republiky. Strategie má za účel do r. 2010 snížit nehodovost a úrazovost účastníků silničního provozu na poloviční hodnoty roku 2002. Publikace je vhodná jako výukový materiál na základních školách.

Cena: 40 Kč
Mladý zdravotník
P. Srnský, P. Vlk, M. Jukl

Pro přípravu mladých zdravotníků, ale nejen jich, vydal ČČK nové vydání této publikace. Formou přístupnou svému věku se v ní děti základních škol dozvědí jak vypadá a funguje lidské tělo a především jak ošetřit sebe, kamaráda či jiného. Dozvědí se i o existenci Červeného kříže. Ukázka ke stažení zde.

Cena: Kč
První pomoc v domácnosti
MUDr. Pavel Lebeda, 2004, 51 stram

Příručka se zaměřuje na každodenní prostředí, na nejčastější úrazy, náhlé poruchy zdraví a situace, které nás mohou potkat v domácnosti. Věnuje pozornost podstatným život bezprostředně ohrožujícím stavům, kdy poskytnutí kvalitní první pomoci otvírá další možnosti pokračující intenzivní léčbě.

Cena: 40 Kč
První pomoc pro příslušníky tísňových složek
MUDr. Juljo Hasík, 2004, 68 stran

Příručka popisující nejobvyklejší situace, se kterými jsou konfrontováni zdravotničtí záchranáři, a uvádějící jednoznačná doporučení k léčbě. Publikace je určena sborům profesionálních i dobrovolných hasičů a policii ČR. V jasných a stručných bodech je zde popsána předlékařská první pomoc doplněná o ilustrace.

Cena: 30 Kč
Standardy první pomoci
Kolektiv autorů, 2002, 38 stran

Standardy první pomoci jsou závazné pro výuku první pomoci laiků na území ČR. Obsahují základní postupy při ošetření. Veškeré informace jsou přehledně uspořádané a postup je popsán v stručných a výstižných bodech. Publikace neobsahuje ilustrace.

Cena: 30 Kč
Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled)
Dr. Marek Jukl, Ph.D., 2005

Přináší stručný, avšak úplný, přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich dodatkových protokolů. Je doplněna odkazy na související českou legislativu.

Cena: Kč
Hry a nápady pro výuku první pomoci
Mgr. Eva Bernatová

Knížka nabízí 71 her a námětů pro výuku první pomoci. Využijí ji vedoucí kroužků mladých zdravotníků, skupin dětí Mládeže ČČK, organizátoři studijních středisek, ale i ti, kteří přednáší první pomoc pro dospělé. Může být rovněž inspirací pro výuku ochrany člověka za mimořádných událostí nebo přírodopisu.

Cena: Kč


Publikace určené pro frekventanty našich kurzů:

Zdravotník Českého červeného kříže junior
Kolektiv autorů, 2003, 84 stran

Publikace je určena především pro žáky 8-9 ročníků ZŠ a žáky SŠ. Učebnice je určena nejen pro tento kurz, ale je také vhodným doplňkem při studiu biologie člověka a první pomoci. Obsahuje popis lidského organismu, první pomoc, obvazovou techniku a další.

Cena: 40 Kč
Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz
MUDr. Pavel Srnský, 2001, 31 stran

Publikace je určena pro účastníky školení Zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz. Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

Cena: 25 Kč
Základní norma zdravotnických znalostí
MUDr. Pavel Srnský, 2010, 45 stran

Publikace je určena pro účastníky školení Základní normy zdravotnických znalostí. Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

Cena: 30 Kč
Zdravotník zotavovacích akcí
Kolektiv autorů, 2010, 136 stran

Již 6. vydání publikace je určeno pro účastníky školení Zdravotník zotavovacích akcí. Nechybí zde nová doporučení v první pomoci i novelizace hygienických předpisů. Z obsahu: první pomoc úrazová i neúrazová, základy zdravotnické dokumentace, péče o nemocné, hygiena a epidemiologie, základy záchrany tonoucích.

Cena: 50 Kč
Dobrovolná sestra
kolektiv autorů, 2007

Dobrovolné sestry v případě katastrof či jiných mimořádných situací poskytují ošetřovatelskou péči a neodkladnou první pomoc. V běžné době působí jako zdravotníci akcí pro děti, účastní se zdravotnických dozorů či dobrovolné pečovatelské služby. Tuto publikaci lze využít i v jiných kurzech ČČK vč. kvalifikačních kurzů pro nelékařská povolání.

Cena: Kč
První pomoc s AED
Kolektiv autorů,

Tato publikace je reakcí ČČK na používání automatických externích defibrilátorů (AED) v rámci první pomoci. Část týkající se základní neodkladné resuscitace metodicky vychází ze schválených Standardů první pomoci a část týkající se AED vychází z metodických doporučení Evropské rady pro resuscitaci.

Cena: Kč
© 1999-2019 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim