Úvod Mladý záchranář Finanční sbírka Projekty Publikace Média Sponzoři Ke stažení Kniha návštěv Odkazy Zaměstnání Kontakty
Děkujeme
www.pardubickykraj.cz
www.chrudim-city.cz
www.omegaplus.cz
www.google.com/apss
GIVT
Spolupracujeme
www.altus.chrudimka.cz
Doporučujeme
http://www.navstevnik.cz
http://www.chrudimka.cz

Google+
Administrace
Web Mail
Kurzy první pomoci
Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Jedná se o velmi kvalitní odborný kurz, který vás připraví na práci zdravotníka na nejrůznějších akcích, jakými jsou například školy v přírodě, lyžařské, vodácké a turistické zájezdy, tábory, výukové nebo výcvikové kurzy, hromadné společenské a sportovní akce. Kurz je určen zejména pro pedagogické pracovníky. Absolventi jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat funkce zdravotníka na dětských táborech, školách v přírodě, lyžařských a turistických zájezdech. Kurz je školen v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb., a oblastní spolek ČČK je džitelem akreditace od MŠMT ČR. Absolventi jsou seznámeni nejen s úkony život zachraňujícími, úrazy pohybového aparátu, interními stavy, ale také se všemi předpisy nutnými pro praxi zdravotníka. Součástí kurzu je praktický nácvik všech úkonů. Absolvent získá osvědčení s platností na dobu čtyř let (u pedagogických pracovníků je platnost neomezena). Rozsah školení je 40 hodin (23 hod. teorie + 17 hod. praxe).

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Tento kurz seznámí uchazeče se základy poskytování předlékařské první pomoci, rozpoznání stavů bezprostředně ohrožujících život, praktické postupy poskytnutí první pomoci tak, aby byli schopni adekvátně reagovat v případě náhlé změny zdravotního stavu jiné osoby. Kurz bude zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v prostředí školy, dílen, tělocvičny, hřiště, lyžařského a plaveckého výcviku, při pobytu na škole v přírodě apod. Celkový rozsah je 20h. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky a platnost je neomezena.

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

Rozsah výuky je dán zákonem 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Důraz při výuce je kladen na život zachraňující úkony. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Délka kurzu je 6 hodin. Platnost průkazu neomezena.

Život zachraňující úkony (ŽZÚ)

Kurz pro širokou veřejnost, který je zaměřen pouze na ošetření zranění, která nás bezprostředně ohrožují na životě (zástava masivního krvácení, ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace, nebezpečí rozvoje šoku, otevřené poranění hrudníku). Absolvent získá osvědčení s platností na čtyři roky. Rozsah školení: 4 hodiny (2 hod. teorie + 2 hod. praxe).

Základy první pomoci

V rámci toho kurzu se účastníci naučí poskytovat první pomoc u všech typů poranění, se kterými se mohou setkat jak v práci tak v běžném životě. Velkou výhodou kurzu je delší časová dotace a účastníci mohou vše několikrát prakticky vyzkoušet. Kurz je akreditován MŠMT ČR a má Evropský certifikát první pomoci (EFAC). Rozsah výuky je 12hodin (4,5 hod. teorie + 7,5 hod. praxe). Platnost průkazu je 5 let.

První pomoc pro příslušníky tísňových složek

Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR, Městské policie, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS a pod.

© 1999-2019 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim