Úvod Mladý záchranář Finanční sbírka Projekty Publikace Média Sponzoři Ke stažení Kniha návštěv Odkazy Zaměstnání Kontakty
Děkujeme
www.pardubickykraj.cz
www.chrudim-city.cz
www.omegaplus.cz
www.google.com/apss
GIVT
Spolupracujeme
www.altus.chrudimka.cz
Doporučujeme
http://www.navstevnik.cz
http://www.chrudimka.cz

Google+
Administrace
Web Mail
Studijní střediska a tábory

Jsou pobytové výukové kurzy první pomoci. Výuka probíhá formou různých her a zážitkových aktivit. Celý pobyt je zpestřen řadou her, koupáním a dalšími prázdninovými aktivitami.

Oblastní studijní středisko

Je šestidenní pobyt pro děti ve 12- 15 let. Absolventi tohoto kurzu mohou pomáhat při školení mladých zdravotníků I. stupně, mohou své znalosti využít v soutěžích Hlídek mladých zdravotníků, mohou se rovněž zúčastnit návazných školení (regionální studijní středisko).

Regionální studijní středisko

Je osmidenní pobyt pro mládež ve věku od 16 do 18 let. Pořádá pověřený oblastní spolek. Kromě intenzivní výuky první pomoci se zaměřením na praktický nácvik se účastníci seznámí s činností ČČK a Mládeže ČČK , s možností svého zapojení do různých projektů.

Tábory s výukou první pomoci

Pořádáme pro děti od 7 do 15 let včetně od roku 2004. jsou určeny pro všechny děti se zájmem o výuku první pomoci. Nejde však o klasické učení, celá výuka probíhá formou různých her dle věku dětí s maximálním množstvím praktického nácviku včetně nácviku záchrany tonoucího.

Děti se seznámí se základy život zachraňujících úkonů, ošetřením drobných poranění, obvazovou technikou a podobně. Mimo výuky první pomoci je pro všechny děti připraven bohatý táborový program se spoustou her v přírodě, koupání, táboráky, výlety do okolí, rukodělná činnost, večerní diskotéky a soutěže. Samozřejmostí je celotáborová hra s noční etapou.

Každoročně je pro děti připraveno překvapení v podobě různých exkurzí a návštěv.

S dětmi jsme navštívili stanoviště Zdravotnické záchranné služby, navštívili nás potápěči, hasiči, psovodi. Úspěšně jsme prošli kontrolou pracovníky Ministerstva školství. Také u nás byla ředitelka Odboru krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví ČR a Česká televize.

© 1999-2019 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim