Úvod Mladý záchranář Finanční sbírka Projekty Publikace Média Sponzoři Ke stažení Kniha návštěv Odkazy Zaměstnání Kontakty
Děkujeme
www.pardubickykraj.cz
www.chrudim-city.cz
www.omegaplus.cz
www.google.com/apss
GIVT
Spolupracujeme
www.altus.chrudimka.cz
Doporučujeme
http://www.navstevnik.cz
http://www.chrudimka.cz

Google+
Administrace
Web Mail
Tábor pro zdravotně oslabené děti

Letní rekondiční tábory ČČK Chrudim jsou určeny pro pobyt a rekondici dětí s vadným držením těla a ortopedickými vadami, pro alergiky, astmatiky a děti s onemocněními ledvin a močových cest. Zaznamenali jsme i účast dětí s některými dalšími vadami či poruchami. Táborů se účastní děti mladšího i staršího školního věku (7 - 15 let) z celého regionu východních Čech i odjinud. Táborový běh obvykle tvoří 14 či 15 pobytových dní.

Rehabilitace

Rekreace však rozhodně není jediným posláním našich táborů. Sám název napovídá, že podstatným cílem pobytů je rekondice účastníků. Děti jsou pod 24 hodinovým lékařským dohledem. Podle rozhodnutí lékaře se pak děti denně účastní rehabilitačních cvičení, která vede rehabilitační pracovnice. Hlavním úkolem rehabilitace je vést děti k pravidelnému cvičení, které je nutné při nápravě vadného držení těla. Jedná se o klasickou léčebnou tělesnou výchovu, pohybovou léčbu s využitím míčů a švihadel a léčebnou tělesnou výchovu a plavání v bazénu. Oblíbené je využití velkých gymnastických balónů, na kterých děti cvičí velmi rády. (Již pouhé sezení na těchto balónech redukuje vadné pohybové stereotypy a nutí děti zapojovat ty svaly, které jindy nejsou tolik využívány.)

Zdravotnický a pedagogický personál

Naše tábory jsou zajišťovány kvalitním pedagogickým i zdravotnickým personálem. Zdravotnická skupina je tvořena lékařem (obvykle se specializací buď na pediatrii, alergologii, ortopedii či chirurgii) a dvěma zdravotními sestrami s rehabilitační kvalifikací. Garanci pro jednotlivé skupiny diagnóz pak každoročně poskytují přední odborní lékaři z regionu. Vedení pedagogické skupiny tábora se takto zaměřených táborů ČČK účastní od roku 1989. Celý pedagogický tým je pak tvořen poměrně stálou (i když průběžně obnovovanou) skupinou odddílových vedoucích a praktikantů. Každý člen pedagogické skupiny tábora musí projít pečlivým výběrem a musí splňovat příslušná kritéria včetně prověření zdravotní a psychické způsobilosti k péči o děti.

Program

Tradicí našich táborů je celotáborová hra, která zaplňuje určitou souvislou část tábora. Je chystána pokaždé celý rok před táborem, někdy i déle. Kolektiv vedoucích se schází, aby ji vypracoval do nejmenších detailů. Je vždy koncipována tak, aby umožňovala plné zapojení všem dětem bez ohledu na věk či zdravotní stav. Není založena na honbě za vítězstvím či hmotným prospěchem. Má sice své vítěze, ale jejím hlavním cílem je výchova ke spolupráci a vzájemné pomoci, která se vůbec nemusí vylučovat se zdravou soutěživostí. Tohoto zdánlivě nesmyslného spojení lze přitom dosáhnout snadno. Táborníci jsou obvykle na dobu hry promícháni do věkově smíšených skupin. V jejich rámci si pomáhají a duch soutěživosti skupin je přitom zachován. Hra má v sobě nenásilně ukryt vždy též určitý vzdělávací obsah. (Hráli jsme tak již např. na selský rok a selské povstání r. 1775, na knížecí dvůr za vlády prvního doloženého knížete Čechů Bořivoje I., na cestu kolem světa s W. Foggem, na netradičně-tradiční pohádkový motiv, na osadníky Divokého západu z románů Karla Maye, na cestu do pravěku, na starověký Egypt či na staré pověsti české. Opomenuty ale nebyly ani populární motivy jako např. Harry Potter.) Domníváme se totiž, že tábor by neměl jen vychovávat, ale i vzdělávat. Vzdělávání a poznávání nových věcí, které jsou dnešnímu "panelákovému" dítěti utajeny, pochopitelně musí probíhat nenásilnými formami, nejlépe za pomoci pedagogických prostředků a forem, které nejsou obvykle uplatňovány ve škole. Součástí táborového programu jsou samozřejmě i další oddílové či společné soutěže a hry, olympiáda, diskotéka, atp.

Více informací o rekondičních táborech najdete zde:
http://fhs.uhk.cz/redcross© 1999-2019 Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim